Астана қаласы әкімдігінің Е. Серкебаев атындағы «№3 балалар музыка мектебі» МКҚК педагог лауазымына орналасуға конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау

1) Орналасқан жері, пошталық мекен-жайы, телефон нөмірлері, электрондық пошта мекен-жайы көрсетілген бос және (немесе) уақытша бос лауазымы бар білім беру ұйымының атауы:

«Ермек Серкебаев атындағы № 3 балалар музыка мектебі» МКҚК
орналасқан жері: Астана қаласы, Бейсекбаев көшесі, 3/1, 010005,
байланыс нөмірі: +7 (7172) 37 11 19
электрондық пошта: http://astana-dmsh3.kz

2) Негізгі функционалдық міндеттері, еңбекке ақы төлеу мөлшері мен шарттары көрсетілген бос және (немесе) уақытша бос лауазымның атауы:

- фортепиано сыныбының оқытушысы – 1 бірлік (уақытша жұмыста жоқ жұмыскерді ауыстырған уақытқы).

- «Педагог мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының 2019 жылғы «27» желтоқсандағы № 293-VI 3 Заңының 15-бабына сәйкес.

Оқытушы міндетті:

1) өз қызметінде тиісті кәсіби құзыреттерге ие болуға;

2) оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық қағидаттарын сақтауға, мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарында көзделген талаптардан төмен емес оқыту мен тәрбиелеу сапасын қамтамасыз етуге;

3) өзінің кәсіби шеберлігін, зерттеушілік, зияткерлік және шығармашылық деңгейін үздіксіз жетілдіруге, оның ішінде біліктілік санатының деңгейін кемінде бес жылда бір рет арттыруға (растауға);

4) педагогикалық әдепті сақтауға;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен міндетті мерзімді медициналық қарап-тексеруден өтуге;

6) білім алушылардың, тәрбиеленушілердің және олардың ата-аналарының немесе өзге де заңды өкілдерінің ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеуге;
7) балаларды заңға, адам мен азаматтың құқықтарына, бостандықтарына, ата-аналарына, үлкен, отбасылық, тарихи және мәдени құндылықтарға, мемлекеттік рәміздерге, жоғары адамгершілікке, патриотизмге, қоршаған ортаға ұқыпты қарауға құрмет рухында тәрбиелеуге;

8) білім алушылар мен тәрбиеленушілерде өмірлік дағдыларды, құзыреттерді, дербестікті, шығармашылық қабілеттерді дамытуға және салауатты өмір салты мәдениетін қалыптастыруға;

9) арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж баланы анықтау фактілері туралы білім беру ұйымының басшылығына кешіктірмей хабарлауға;

10) кәмелетке толмағандардың қылмыстық не әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар, оның ішінде білім беру ұйымынан тыс кәсіптік қызметіне байланысты өзіне белгілі болған әрекеттерді (әрекетсіздікті) жасау фактілері туралы немесе оларға қатысты құқық қорғау органдары мен білім беру ұйымының басшылығына кешіктірмей хабарлауға;

11) білім алушылар мен тәрбиеленушілерді оқыту және тәрбиелеу мәселелері бойынша ата-аналарға немесе өзге де заңды өкілдеріне кеңес беруге.

2. Педагог білім беру үрдісін саяси үгіт-насихат жүргізу, білім алушылар мен тәрбиеленушілерді саяси, діни немесе өзге де наным-сенімдерді қабылдауға не олардан бас тартуға мәжбүрлеу, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық немесе діни алауыздықты қоздыру, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни немесе тілдік тиесілілік белгісі бойынша азаматтардың айрықша болуын, артықшылығын не кемістігін насихаттайтын үгіт-насихат жүргізу үшін, олардың дінге деген қарым-қатынасы, оның ішінде білім алушыларға тарихи, ұлттық құндылықтар туралы анық емес мәліметтерді хабарлау арқылы, Қазақстан Республикасы ұлттары мен ұлыстарының діни және мәдени дәстүрлеріне, сондай-ақ білім алушыларды Қазақстан Республикасының Конституциясына және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін іс-әрекеттерге итермелеуге құқылы емес.
- Еңбекақы мөлшері мен шарттары:
Оқытушының еңбек ақысы:
«Педагог мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының 2019 жылғы «27» желтоқсандағы № 293-VI 3 Заңының 1-тармағының 8-бабына сәйкес:
«Мемлекеттік ұйымдарда кәсіптік қызметті жүзеге асыратын педагогке еңбекақы төлеу жүйесі, лауазымдық айлықақылар, қосымша ақылар, үстемеақылар және ынталандырушы сипаттағы басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен айқындалады». Жоғарыда айтылғандарға байланысты оқытушының еңбек ақы мөлшері білімі, жұмыс өтілі және санатына байланысты.
1) үміткерге қойылатын, педагогтардың үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген біліктілік талаптары:
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы «13 шілдедегі «Педагог лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» №338 бұйрығына сәйкес.
Параграф 3. Қосымша білім беру педагогы (білім беру ұйымдары жанындағы секциялар мен үйірмелердің педагогы)
158. Лауазымдық міндеттері:
- қосымша білім беру саласында білім алушылардың түрлі шығармашылық қызметін ұйымдастырады;
- үйірмелерде, секцияларда, студияларда, клубтық және басқа да балалар бірлестіктерінде білім алушылардың, тәрбиеленушілердің құрамын жинақтайды, оларды оқу мерзімі ішінде сақтау жөнінде шаралар қабылдайды;
- қосымша білім берудің білім беру бағдарламаларын әзірлеуге және іске асыруға қатысады, сабақ жоспарлары мен іс-шаралар бағдарламаларын жасайды, олардың орындалуын қамтамасыз етеді;
- белгіленген құжаттаманы жүргізеді;
- психофизиологиялық орындылығын негізге ала отырып, жұмыс нысандарын, құралдары мен әдістерін педагогикалық негізделген таңдауды қамтамасыз етеді;
- білім алушылардың, тәрбиеленушілердің шығармашылық қабілеттерін анықтайды, жеке тұлғаны дамытуға, білім алушылардың, тәрбиеленушілердің білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыруға ықпал етеді;
- білім алушылардың, тәрбиеленушілердің дербес қызметін, оның ішінде зерттеу қызметін ұйымдастырады, білім беру үрдісіне инновациялық технологияларды енгізеді, оқытудың тәжірибемен байланысын жүзеге асырады;
- білім алушылардың, тәрбиеленушілердің жетістіктерін қамтамасыз етеді және талдайды;
- білім беру бағдарламасын игеру нәтижесін бағалайды;
- талантты және дарынды білім алушыларды, тәрбиеленушілерді, оның ішінде ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды қолдайды;
- балалардың әртүрлі деңгейдегі және бағыттағы іс-шараларға қатысуын ұйымдастырады;
- білім алушылардың, тәрбиеленушілердің демалысын ұйымдастыруға қатысады;
- сабақтарды өткізу кезінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өртке қарсы қауіпсіздік ережелерінің сақталуын қамтамасыз етеді, балалардың өмірі мен денсаулығын сақтауға жауапты болады;
- ата-аналарға және оларды алмастыратын адамдарға, сондай-ақ педагогтарға кеңес беру арқылы көмек көрсетеді;
- әдістемелік кеңестердің, бірлестіктердің қызметіне, педагогикалық шеберлікті арттыруға бағытталған іс-шараларға қатысады;
- кәсіби біліктілігін жүйелі түрде арттырады.
159. Білуі керек:
- Қазақстан Республикасының Конституциясы, «Білім туралы», «Педагог мәртебесі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының заңдары және білім беру қызметін, Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың басым бағыттарын регламенттейтін өзге де нормативтік құқықтық актілерді;
- Педагогика және психология негіздерін, еңбек заңнамасын;
- педагогикалық этика нормаларын;
- тәрбие жұмысының әдістемесін, өнімді, сараланған, дамыта оқытудың заманауи педагогикалық технологияларын, құзыреттілік тәсілді іске асыруды;
- білім алушылармен, әртүрлі жастағы тәрбиеленушілермен, олардың ата-аналарымен (оларды алмастыратын адамдармен), педагогтармен байланыс орнату, жанжал жағдайларының себептерін диагностикалау, олардың алдын алу және шешу әдістерін;
- білім беру ұйымының ішкі еңбек тәртібі, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі ережелерін.
160. Біліктілікке қойылатын талаптар:
- жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі педагогикалық білім немесе тиісті бейін бойынша өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық бейін бойынша немесе тиісті бейін бойынша техникалық және кәсіптік білім немесе жұмыс өтіліне талаптар қойылмай, педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат;
-және (немесе) біліктіліктің орта немесе жоғары деңгейі болған кезде: педагог-модератор үшін – кемінде 2 жыл, педагог-сарапшы үшін – кемінде 3 жыл, педагог-зерттеуші үшін – кемінде 4 жыл мамандығы бойынша жұмыс өтілі;
-және (немесе) біліктіліктің жоғары деңгейі болған кезде педагог-шебер үшін мамандық бойынша жұмыс өтілі – кемінде 5 жыл;
161. Кәсіби құзыреттерді айқындай отырып біліктілікке қойылатын талаптар:
1) «педагог-модератор»:
«педагог» біліктілігіне қойылатын жалпы талаптарға, сонымен қатар:
- зерттеу, эксперименттік жұмыс дағдыларын пайдалану;
- жаңа әдістемелерді сынақтан өткізу бойынша жұмыс жүргізу;
- өңірлік (қалалық) көрмелердің, олимпиадалардың, жарыстардың жеңімпаз балалар ұжымдарына басшылық ету;
2) «педагог-сарапшы»:
- «педагог-модератор» біліктілігіне қойылатын талаптарға, сонымен қатар:
- зерттеу, эксперименттік жұмыс әдістерін қолдану;
- облыстық, республикалық конкурстардың, көрмелердің, олимпиадалардың, жарыстардың жеңімпаз балалар ұжымдарына басшылық ету;
- педагогикалық басылымдарда әдістемелік жарияланымдардың болуы;
3) «педагог-зерттеуші»:
- «педагог-сарапшы» біліктілігіне қойылатын талаптарға, сонымен қатар:
- халықаралық, республикалық конкурстардың, көрмелердің, олимпиадалардың, жарыстардың жеңімпаз балалар ұжымдарына басшылық ету;
- авторлық әдістемелік әзірлемелерге ие болу;
4) «педагог-шебер»:
- «педагог-зерттеуші» біліктілігіне қойылатын талаптарға, сонымен қатар:
- халықаралық, республикалық конкурстардың, көрмелердің, олимпиадалардың, жарыстардың жеңімпаз балалар ұжымдарына басшылық ету;
- авторлық әдістемелік әзірлемелерге ие болу;
-облыстық оқу-әдістемелік кеңесте және РОӘК-та мақұлдау алған әдістемелік материалдардың болуы.
1) Конкурс өткізу туралы хабарландыру соңғы жарияланғаннан кейін келесі жұмыс күнінен бастап есептелетін құжаттарды қабылдау мерзімі:
- құжаттарды қабылдау конкурс туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап келесі күні жүзеге асырылады.

5) Құжаттар тізбесі:
«Мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші басшылары мен педагогтерін қызметке тағайындау, қызметтен босату қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы «21» ақпандағы № 57 бұйрығына сәйкес:
154. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адам хабарландыруда көрсетілген құжаттарды қабылдау мерзімінде мынадай құжаттарды электрондық немесе қағаз түрінде жібереді:
1) 2021 жылғы №57 “Мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші басшылары мен педагогтерін лауазымға тағайындау, лауазымынан босату” Ережелерге 15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қоса берілетін құжаттардың тізбесін көрсете отырып, конкурсқа қатысу туралы өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжат не цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжат (сәйкестендіру үшін);
3) кадрларды есепке алу бойынша толтырылған жеке парақ (нақты тұрғылықты мекен-жайы және байланыс телефондары көрсетілген – бар болса);
4) педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмелері;
5) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (бар болса);
6) «Денсаулық сақтау саласындағы есептік құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21579 болып тіркелген);
7) Психоневрологиялық ұйымнан анықтама;
8) Наркологиялық ұйымнан анықтама;
9) сертификаттаудан өту нәтижелері туралы сертификат немесе қолданыстағы біліктілік санатының болуы туралы куәлік (бар болса);
10) ағылшын тілі педагогтары лауазымына орналасуға үміткерлер үшін пән бойынша сертификаттау нәтижелері туралы сертификат немесе педагог-модератордың немесе педагог-сарапшының, немесе педагог-зерттеушінің немесе педагог-шебердің біліктілік санатының болуы туралы куәлік (бар болса) немесе CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults. Cambridge) PASS A; DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults) Pass and above, немесе айелтс (IELTS) – 6,5 балл; немесе TOEFL (TOEFL) (интернетке негізделген тест (IWT)) - 60-65 балл;
11) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында арнайы пәндер бойынша педагогтер және өндірістік оқыту шеберлері лауазымдарына педагогикалық қызметке кіріскен, тиісті мамандық немесе бейін бойынша өндірісте кемінде екі жыл жұмыс өтілі бар педагогтер сертификаттаудан өтуден босатылады.
12) 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша педагогтың бос немесе уақытша бос лауазымына үміткердің толтырылған бағалау парағы.
13) өтілі жоқ кандидат үшін ұзақтығы кемінде 10 минут, рұқсат етілген мүмкіндігі 720 x 480 болатын бейнепрезентация (өзін-өзі таныстыру).
155. Үміткер, егер бар болса, біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты (біліктілігін арттыру, ғылыми/ академиялық дәрежелер мен атақтар беру, ғылыми немесе әдістемелік жарияланымдар, біліктілік санаттары туралы құжаттардың көшірмелері) ұсынады.
156. 2021 жылғы №57 “Мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші басшылары мен педагогтерін лауазымға тағайындау, лауазымынан босату” Ережелердің 154-тармағында көрсетілген құжаттардың біреуінің болмауы құжаттарды үміткерге қайтару үшін негіз болып табылады.
* «Е.Серкебаев атындағы №3 балалар музыка мектебі» МКҚК қосалқы жұмыс орны болып табылатын оқытушылар Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 32-бабының 4-тармағына сәйкес негізгі жұмыс орнынан анықтама және сабақ кестесін ұсыну қажет:
«Басқа жұмыс берушімен қоса атқаратын жұмыс туралы еңбек шартын жасасу үшін қызметкер негізгі жұмыс орны (жұмыс орны, лауазымы, еңбек жағдайлары) бойынша еңбек сипаты мен жағдайлары туралы анықтама ұсынады».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приём документов для участия в конкурсе
на занятие должности педагога в
ГККП «Детская музыкальная школа №3 им.Е.Серкебаева»
акимата города Астана

1) Наименование организации образования, имеющей вакантную и (или) временно вакантную должность, с указанием местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, адреса электронной почты:

ГККП «Детская музыкальная школа №3 имени Ермека Серкебаева»
местонахождение: город Астана, ул. Бейсекбаева, 3/1, 010005,
контактный номер: +7(7172) 37 11 19
электронная почта: http://astana-dmsh3.kz

2) Наименование вакантной и (или) временно вакантной должности с обозначением основных функциональных обязанностей, размера и условий оплаты труда:
- преподаватель по классу фортепиано – 1 единица (на время замещения временно отсутствующего работника).

- Согласно статьи 15 Закона Республики Казахстан от «27» декабря 2019 года № 293-VI 3РК «О статусе педагога»

Педагог обязан:
1) обладать соответствующими профессиональными компетенциями в своей деятельности;
2) соблюдать педагогические принципы обучения и воспитания, обеспечивать качество обучения и воспитания не ниже требований, предусмотренных государственными общеобязательными стандартами образования;
3) непрерывно совершенствовать своё профессиональное мастерство, исследовательский, интеллектуальный и творческий уровень, в том числе повышать (подтверждать) уровень квалификационной категории не реже одного раза в пять лет;
4) соблюдать педагогическую этику;
5) проходить обязательные периодические медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
6) уважать честь и достоинство обучающихся, воспитанников и их родителей или иных законных представителей;
7) воспитывать детей в духе уважения к закону, правам, свободам человека и гражданина, родителям, старшим, семейным, историческим и культурным ценностям, государственным символам, высокой нравственности, патриотизма, бережного отношения к окружающей среде;
8) развивать у обучающихся и воспитанников жизненные навыки, компетенции, самостоятельность, творческие способности и формировать культуру здорового образа жизни;
9) незамедлительно информировать руководство организации образования о фактах выявления ребёнка, нуждающегося в специальных социальных услугах;
10) незамедлительно сообщать правоохранительным органам и руководству организации образования о фактах совершения несовершеннолетними или в отношении них действий (бездействия), содержащих признаки уголовного либо административного правонарушения, в том числе ставших известными ему в связи с профессиональной деятельностью вне организации образования;
11) консультировать родителей или иных законных представителей по вопросам обучения и воспитания обучающихся и воспитанников.
2. Педагог не вправе использовать образовательный процесс для политической агитации, принуждения обучающихся и воспитанников к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях наций и народностей Республики Казахстан, а также побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Республики Казахстан и законодательству Республики Казахстан.
- Размер и условия оплаты труда:
Заработная плата педагога:
Согласно статьи 8 пункта 1 Закона Республики Казахстан от «27» декабря 2019 года № 293-VI 3РК «О статусе педагога»:
«Система оплаты труда, должностные оклады, доплаты, надбавки и другие выплаты стимулирующего характера педагогу, осуществляющему профессиональную деятельность в государственных организациях, определяются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан». В связи с вышеизложенным размер заработной платы педагога зависит от имеющего образования, стажа работы и категории педагога.
3) Квалификационные требования, предъявляемые к кандидату, утверждённые Типовыми квалификационными характеристиками педагогов:
Согласно Приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от «13» июля 2009 года №338 «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогов»
Параграф 3. Педагог дополнительного образования (педагог секций и кружков при организациях образования)
158. Должностные обязанности:
- организует разнообразную творческую деятельность обучающихся в области дополнительного образования;
- комплектует состав обучающихся, воспитанников в кружках, секциях, студиях, клубных и других детских объединений, принимает меры по сохранению их в течение срока обучения;
- участвует в разработке и реализации образовательных программ дополнительного образования, составляет планы занятий и программы мероприятий, обеспечивает их выполнение;
- ведёт установленную документацию;
- обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы, исходя из психофизиологической целесообразности;
- выявляет творческие способности обучающихся, воспитанников, способствует развитию личности, удовлетворению образовательных потребностей обучающихся, воспитанников;
- организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, в том числе исследовательскую, включает в образовательный процесс инновационные технологии, осуществляет связь обучения с практикой;
- обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, воспитанников;
- оценивает результат освоения образовательной программы;
- поддерживает одарённых и талантливых обучающихся, воспитанников, в том числе детей с особыми образовательными потребностями;
- организует участие детей в мероприятиях разного уровня и направленности;
- участвует в организации каникулярного отдыха обучающихся, воспитанников;
- обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил по безопасности и охране труда, противопожарной безопасности, несёт ответственность за сохранение жизни и здоровья детей;
- оказывает консультативную помощь родителям и лицам, их заменяющим, а также педагогам;
- участвует в деятельности методических советов, объединений, в мероприятиях, направленных на повышение педагогического мастерства;
- систематически повышает профессиональную квалификацию.
159. Должен знать:
- Конституцию Республики Казахстан, законы Республики Казахстан "Об образовании", "О статусе педагога", "О противодействии коррупции" и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность, приоритетные направления развития образования Республики Казахстан;
- основы педагогики и психологии, трудового законодательства;
- нормы педагогической этики;
- методику воспитательной работы, современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентного подхода;
- методы установления контакта с обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), педагогами, диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;
- правила внутреннего трудового распорядка организации образования, правила безопасности и охраны труда, пожарной безопасности.
160. Требования к квалификации:
- высшее и (или) послевузовское педагогическое образование или иное профессиональное образование по соответствующему профилю или техническое и профессиональное образование педагогического профиля или по соответствующему профилю или документ, подтверждающий педагогическую переподготовку, без предъявления требований к стажу работы;
- и (или) при наличии среднего или высшего уровня квалификации стаж работы по специальности: для педагога-модератора - не менее 2 лет, для педагога-эксперта – не менее 3 лет, педагога-исследователя - не менее 4 лет;
- и (или) при наличии высшего уровня квалификации стаж работы по специальности для педагога-мастера – не менее 5 лет;
161. Требования к квалификации с определением профессиональных компетенций:
1) "педагог-модератор":
должен отвечать общим требованиям, предъявляемым к квалификации "педагог", а также:
- пользоваться навыками исследовательской, экспериментальной работы;
- вести работу по апробации новых методик;
- руководить детскими коллективами-победителями региональных (городских) выставок, олимпиад, соревнований;
2) "педагог-эксперт":
- должен отвечать требованиям, предъявляемым к квалификации "педагог-модератор", а также:
- пользоваться методами исследовательской, экспериментальной работы;
- руководить детскими коллективами-победителями областных, республиканских конкурсов, выставок, олимпиад, соревнований;
- иметь методические публикации в педагогических изданиях;
3) "педагог-исследователь":
- должен отвечать требованиям, предъявляемым к квалификации "педагог-эксперт", а также:
- руководить детскими коллективами-победителями международных, республиканских конкурсов, выставок, олимпиад, соревнований;
- иметь авторские методические разработки;
4) "педагог-мастер":
- должен отвечать требованиям, предъявляемым квалификации "педагог-исследователь", а также:
- руководить детскими коллективами-победителями международных, республиканских конкурсов, выставок, олимпиад, соревнований;
- иметь авторские методические разработки;
- иметь методические материалы, получивших одобрение на областном учебно-методическом совете и РУМС.
4) Срок приёма документов, который исчисляется со следующего рабочего дня после последней публикации объявления о проведении конкурса:
- приём документов осуществляется на следующий день со дня опубликования объявления о конкурсе.

5) Перечень документов:
Согласно Приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от «21» февраля 2012 года № 57 «Об утверждении правил назначения на должности, освобождения от должностей первых руководителей и педагогов государственных организаций образования»:
154. Лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе, в сроки приёма документов, указанных в объявлении, направляет следующие документы в электронном или бумажном виде:
1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов по форме согласно приложению 15 к Правилам “О назначении на должности, освобождения от должностей первых руководителей и педагогов государственных организаций образования” от 21 февраля 2012 года №57 ;
2) документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);
3) заполненный личный листок по учёту кадров (с указанием адреса фактического места жительства и контактных телефонов – при наличии);
4) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями, утверждёнными Типовыми квалификационными характеристиками педагогов;
5) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность (при наличии);
6) справку о состоянии здоровья по форме, утверждённой приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 "Об утверждении форм учётной документации в области здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21579);
7) справку с психоневрологической организации;
8) справку с наркологической организации;
9) сертификат о результатах прохождения сертификации или удостоверение о наличии действующей квалификационной категории (при наличии);
10) для кандидатов на занятие должности педагогов английского языка сертификат о результатах сертификации по предмету или удостоверение о наличии квалификационной категории педагога-модератора или педагога-эксперта, или педагога-исследователя, или педагога-мастера (при наличии) или сертификат CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults. Cambridge) PASS A; DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults) Pass and above, или айелтс (IELTS) – 6,5 баллов; или тойфл (TOEFL) (іnternet Based Test (іBT)) – 60 – 65 баллов;
11) педагоги, приступившие к педагогической деятельности в организации технического и профессионального, послесреднего образования на должности педагогов по специальным дисциплинам и мастеров производственного обучения, имеющие стаж работы на производстве по соответствующей специальности или профилю не менее двух лет освобождаются от прохождения сертификации.
12) заполненный Оценочный лист кандидата на вакантную или временно вакантную должность педагога по форме согласно приложению 16.
13) видеопрезентация (самопрезентация) для кандидата без стажа продолжительностью не менее 10 минут, с минимальным разрешением – 720 x 480.
155. Кандидат при наличии представляет дополнительную информацию, касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повышении квалификации, присвоении учёных/академических степеней и званий, научных или методических публикациях, квалификационных категорий).
156. Отсутствие одного из документов, указанных в пункте 154 Правил “О назначении на должности, освобождения от должностей первых руководителей и педагогов государственных организаций образования” от 21 февраля 2012 года №57, является основанием для возврата документов кандидату.
* Педагогам, для которых место работы в ГККП «Детская музыкальная школа №3 им.Е.Серкебаева» будет является местом работы по совместительству, необходимо предоставить справку с основного места работы и расписанием занятий, в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Трудового кодекса Республики Казахстан:
«Для заключения трудового договора о работе по совместительству с другим работодателем работник представляет справку о характере и условиях труда по основному месту работы (место работы, должность, условия труда)».

 

Музыка - ғұлама адамдардың қуанышының қайнар көзі, ол халықтағы жақсы ойларды шақыруға қабілетті, ол адамның санасына терең еніп, оның әдебі мен дәстүрін оңай өзгертеді.    

Сюньцзы